©
registrera

Publikationer

registrera

aktuellt

registrera

Evenemang

BÖCKER OCH VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Raik, Kristi (2017) The Northern European Member States I Hadfield, A.; Manners, I.; Whitman, R. red: Foreign Policies of EU Member States: Continuity and Europeanisation. Routledge. 23-38.

Wigell, Mikael (2017) Rysslands geostrategi och dess konsekvenser i Norden I Almqvist, Kurt red: Sverige och Finland. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.