©
registrera

publications

registrera

aktuellt

registrera

Evenemang

BÖCKER OCH VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Katja Creutz (2018) State Responsibility in International Law: From Paradigm to Periphery I Tiittala, Tuomas red: Finnish Yearbook of International Law. Bloomsbury. 351-355.