Venäjä haastoi lännen perusarvot
Aamulehti

Sokea usko siihen, että aika korjaa demokratian ongelmat Venäjällä, pitäisi yksinkertaisesti hylätä.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimus Euroopan unionin ja Venäjän
välisistä suhteista on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Tutkimus
osoittaa, ettei Venäjän demokratiakehitystä ole Euroopan avulla saatu
edistettyä juuri lainkaan.

Juuri julkaistu tutkija Sinikukka Saaren toimittama kirja Promoting Democracy and Human Rights in Russia tekee selkeän johtopäätöksen: EU:n Venäjä-politiikka on kriisissä.

Suomalaisia on unionissa pitkään pidetty Venäjän asiantuntijoina. Siksi
tutkimuksen toivoisi saavan ansaittua huomiota poliitikkojen
keskustelussa.

Mutta perinteisestihän Suomessa Venäjästä on oltu varsin hiljaa.

Arvostetun Routledge-kustantamon julkaisema teos kertoo unionin ja
Euroopan neuvoston sekä Etyjin tekemästä turhasta työstä. Nämä kaikki
järjestöt ovat Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991 yrittäneet
kaikin tavoin tukea Venäjän demokratian kehittymistä, mutta työ on
mennyt suurelta osin hukkaan.

Venäjä on nykyään manipuloitu virtuaalidemokratia.

Kaksipäinen johtomalli eli niin sanottu tandem on Venäjän nykypäivää.
Todellista valtaa pitää KGB-taustan omaava pääministeri, entinen
presidentti Vladimir Putin. Hänen palannee presidentiksi vuonna 2012.

Venäjän nykyinen presidentti Dmitri Medvedev on vakaasti puhunut
laillisuuden edistämisestä ja korruption vähentämisestä, mutta Venäjää
tiiviisti seuraavat diplomaatit ja asiantuntija arvioivat, että
todellisuudessa korruptio on vain pahentunut.

Kun Eurooppa yritti ensitöikseen ajaa Venäjälle suoria ja rehellisiä
vaaleja, nyt Venäjän viranomaiset vaikuttavat puolueiden
ehdokasasetteluun esimerkiksi kieltäytymällä rekisteröimästä muita kuin
Putinin hyväksymiä ehdokkaita.

Venäjän vaaleja on manipuloitu jo liki 20 vuoden ajan. Edesmennyt
presidentti Boris Jeltsin valittiin uudelleen presidentiksi vuonna 1996
suuren rahan voimin. Jeltsin sentään yritti 1990-luvun alkupuolella
tuoda oikeaa demokratiaa Venäjälle, mutta epäonnistui siinä monesta
syystä.

Virtuaalidemokratia merkitsee, että valtion hallinnassa olevat
tiedotusvälineet on valjastettu valtapuolue Yhtenäisen Venäjän tueksi
ja varmuuden vuoksi vaalituloksia väärennetään. Oikeaa sananvapautta
Venäjällä ei ole, eikä niin muodoin myöskään oikeaa demokratiaa.

Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa sekä Etyjissä tarvittaisiin
rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä todeta, että nykymallia
Venäjän-politiikassa ei ole syytä jatkaa.

Sokea usko siihen, että aika korjaa demokratian Venäjällä pitäisi yksinkertaisesti hylätä.

Venäjä työskentelee diplomatian saralla hajota ja hallitse
-periaatteella EU:n suuntaan. Maa tekee jatkuvasti suoria sopimuksia
isojen EU-maiden, kuten Saksan kanssa ja EU:n yhteinen
Venäjä-politiikka rapautuu.

Venäjä on haastanut länsimaiset käsitykset oikeudesta ja demokratiasta sekä ihmisoikeuksista.