Tuoreen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan Suomi sijaitsee suurvaltojen näkökulmasta strategisesti tärkeällä alueella. Niin oman puolustuksen kuin kansainvälisen puolustusyhteistyön kehittäminen nojaa arvioon Suomen herkästä asemasta Pohjois-Euroopan turvallisuuskokonaisuudessa.

Senior Research Fellow