telephone:

Expertise

Finnish foreign, security and defence policy, European security, transatlantic relations, Foreign Policy Analysis.

Degrees

Master of Social Sciences (International Relations), University of Tampere, 2014.

Language skills

Finnish, English (working languages), Swedish, German


latest publications

Expertise

Finnish foreign, security and defence policy, European security, transatlantic relations, Foreign Policy Analysis.

Positions of responsibility

Managing editor, The Ulkopolitist, 2016–
Secretary, Nordic International Studies Association, 2015–

Work experience

Researcher & Doctoral Candidate (International Relations), University of Tampere 2014–2017
Intern, European Commission, Helsinki, 2013
Intern, Embassy of Finland in Vienna, 2012
Research Secretary, Tampere Peace Research Institute, 2011

Degrees

Master of Social Sciences (International Relations), University of Tampere, 2014.

Language skills

Finnish, English (working languages), Swedish, German

Select category


Select category

Pesu, Matti & Juntunen, Tapio (2019). Luottamus kansainvälisissä suhteissa. In Bäck, Maria; Kestilä-Kekkonen, Elina ed(s): Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut . Helsinki: Valtiovarainministeriö. 252-271.

Lavikainen, Jyri; Pynnöniemi, Katri; Saari, Sinikukka; Järvenpää, Pauli; Mikkola, Harri; Mikkola, Olli-Matti; Pesu, Matti; Saarinen, Sampo & Sinkkonen, Elina (2019). Venäjän ulkopolitiikka. In ed(s): Voiman Venäjä. Helsinki: Puolustusministeriö. 12-46.

Pesu, Matti (2018). Miksi Suomessa ei luoteta Ruotsiin? The Ulkopolitist, 25.4.

Pesu, Matti (2018). Kuuden vuoden kuuliaisuus. Ulkopolitiikka. Ulkopoliittinen instituutti.

Pesu, Matti (2016). Kun pienvaltiorealismin hegemonia murtui: suomalaiset ulkopoliittisen koulukunnat kylmän sodan jälkeisen ajan alussa. Politiikka, 59 (4):280-297.

Pesu, Matti (2017). Taakanjako on ikuisuusaihe. Ulkopolitiikka, 54 (4):83.

Pesu, Matti (2016). Suurvaltaempiristi pienvaltion johtajana: Mauno Koiviston ulkopoliittinen uskomusjärjestelmä. Kosmopolis, 46 (2):6-24.

Pesu, Matti (2016). Pienvaltiorealismi kuihtuu: Suomen ulkopoliittisen ajattelun murros. The Ulkopolitist, 23.11.

Pesu, Matti ed(s) (2016). Testin nimi on Baltia.

Pesu, Matti (2015). Pettikö länsi lupauksensa? The Ulkopolitist, 17.8.

Pesu, Matti (2014). Asevelvollisuus: instrumentti, identiteetti ja tulevaisuus. In Matti Muhli ed(s): Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarin julkaisu. 21-25.

Pesu, Matti (2014). Liitossa vai ei? The Ulkopolitist, 26.8.

Pesu, Matti (2013). Tasapainoilua Pohjolassa. The Ulkopolitist, 24.10.