Jos Venäjä haluaa ehkäistä entisen Neuvostoliiton alueen maiden lipumisen pois vaikutuspiiristään, sen on ryhdyttävä poliittisiin uudistuksiin, suhtautuduttava kunnioittavasti naapurimaihinsa ja toimittava yhteistyössä Euroopan kanssa.