Ilmastonmuutoksen aiheuttama arktisen alueen sulaminen avaa uusia merireittejä Pohjoisella jäämerellä sekä mahdollistaa alueen öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämisen. Tämän seurauksena arktiselle alueelle odotetaan syntyvän merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia.

Uudet merireitit voivat pienentää kuljetuskustannuksia, sillä ne lyhentävät huomattavasti matkaa Aasian ja Pohjois-Amerikan sekä Euroopan satamien välillä verrattuna nykyisiin Panaman ja Suezin kanavien kautta kulkeviin reitteihin.

Arvioiden mukaan 13 prosenttia maailman vielä löytämättömistä öljyvaroista ja jopa 30 prosenttia vielä löytämättömistä kaasuvaroista sijaitsee arktisella alueella. Näiden varantojen ansiosta Arktiksesta uskotaan tulevan globaalisti yhä merkittävämpi energiantuotannon alue.

Arktisen alueen meriliikenteen ja energiantuotannon kasvun laajuutta ja nopeutta on kuitenkin vaikea arvioida. Arktiseen ympäristöön sekä siellä tarvittavaan infrastruktuuriin ja teknologiaan samoin kuin maailmantalouteen liittyy monia epävarmuustekijöitä ja haasteita, jotka saattavat vaikuttaa alueen kehitykseen. Arktiksen kehitykseen liittyvistä riskeistä ja hyötymismahdollisuuksista onkin tarpeen tehdä perusteltu ja perinpohjainen arviointi.