EU:n ehdokasmaa-asema pelastanee Serbian EU-myönteisen hallituksen tulevissa vaaleissa, mutta myönteisen tunnelman toivotaan tasoittavan myös Kosovon EU-tietä. Kosovon tulevaisuus riippuu nyt EU-jäsenmaiden yhtenäisyydestä ja EU:n toimielinten hyvästä tahdosta.