Yhdysvaltalaisten äänestäjien luottamus maansa vaaleihin on heikko. Jo ennen koronaviruspandemiaa tehdyissä mielipidemittauksissa huolestuttava määrä äänestäjiä ei luottanut siihen, että vuoden 2020 vaalit olisivat avoimet ja vapaat.

Äänestäjien turvallisuuden takaaminen pandemian keskellä vaatii suuria muutoksia vaalien käytännön toteutukseen. Muutosten tekeminen lisää virheiden, sekaannusten, puoluepoliittisen sääntökiistelyn ja vaalivilppisyytösten vaaraa. Jos kiistat äänestyskäytännöistä pitkittyvät, käytännöt saattavat jäädä äänestäjille epäselviksi, mikä voi johtaa alhaiseen äänestysprosenttiin ja korkeaan äänien hylkäämisprosenttiin.

Monet äänestäjät haluavat äänestää postitse suojautuakseen virukselta. Harvat osavaltiot ovat kuitenkaan tottuneita käsittelemään suuria määriä postiääniä. Lisäksi Yhdysvaltojen postilaitos on romahtamaisillaan.

Vaalitulos saattaa olla epäselvä päivä- tai jopa viikkokausia ensin postiäänten laskennan hitauden vuoksi ja sitten oikeustaisteluiden takia. Tästä saattaa syntyä tilanne, jossa molemmat presidenttiehdokkaat julistautuvat voittajiksi ja seuraa ennennäkemätön perustuslaillinen kriisi.

Maria Annala