Suomi ja Ruotsi ovat lisäämässä kahdenvälistä puolustusyhteistyötään. Virallisesti yhteistyö on rajoitettu rauhanajan toimiin ja kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin, mutta sillä on joka tapauksessa vaikutuksensa myös kansalliseen ja alueelliseen puolustukseen.

Suunniteltu yhteistyön syventäminen Suomen ja Ruotsin välillä rakentuu näiden kahden maan nykyisen laajamittaisen päivittäisen yhteistyön varaan.

Sekä Suomi että Ruotsi näkevät syvemmän yhteistyön tärkeänä lisänä EU:n, Naton ja Nordefcon  puitteissa tehtävälle yhteistyölle sekä myös muille merkittäville kahdenvälisille yhteistyösuhteille.

Hedelmällinen yhteistyö vaatii luottamuksen lisäämistä sotilaallisten ja poliittisten toimijoiden parissa sekä eroavien näkökulmien tiedostamista liittyen puolustusteollisuuden rooliin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan vaikuttavana tekijänä.

Yhteistyö saattaa syventyä entisestään sen päästyä vauhtiin, ja syventyminen voi tapahtua myös sitovan puolustusliittoon johtavan sopimuksen  kautta.