Uuden sodan uhkan häämöttäessä länsimaiden johtajien on tavoiteltava uutta turvallisuuspoliittista lähestymistapaa Moskovan hillitsemiseksi.  Tämän lähestymistavan tulisi sisältää tiettyjä investointeja Ukrainaan. Lopulta rauha on konfliktia edullisempaa.

Vanhempi tutkija