Ruotsalainen historioitsija ja tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija Gunnar Wetterberg on viime vuodet argumentoinut Pohjolan liittovaltion puolesta. Hänelle se on keino lisätä Pohjoismaiden vaikutusvaltaa globaalihallinnossa. Vaikka suunnitelma ei ole poliittisesti realistinen, se sisältää hyödyllisiä ajatuksia pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi.