Liberaalia, sääntöperustaista kansainvälistä järjestelmää haastaa parhaillaan kaksi toisilleen vastakkaista trendiä: yhtäältä voimapolitiikan ja geopoliittisten konfliktien uusi nousu ja toisaalta vallan hajautuminen ja verkostojen merkityksen kasvu.

Tämä analyysi tarkastelee, kuinka globaalien yhteyksien ja verkostojen lisääntyminen muokkaa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ja määrittelee uudelleen perinteisiä jännitteitä maailmanpolitiikan realistisen ja liberaalin lähestymistavan välillä. Analyysissä todetaan, että EU:n tulisi kehittää sellaisia ulkopoliittisia strategioita, jotka hyödyntävät verkostoja voimapolitiikkaa vastaan.

Analyysissä tarkastellaan kahta esimerkkiä siitä, miten verkostoihin perustuva lähestymistapa voi auttaa EU:ta puolustamaan arvojaan ja etujaan. Yksi esimerkeistä käsittelee verkostojen merkitystä hybridiuhkien vastaisen resilienssin vahvistamiselle, toinen puolestaan verkostojen käyttöä Ukrainan tukemiseen. Esimerkit osoittavat, kuinka verkostojen käsite voi vaikuttaa EU:n strategiaan nykyisen maailmanjärjestyksen muutoksen aikana ja epävakaassa alueellisessa turvallisuusympäristössä.

Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma