Geopoliittisten pelien sijaan EU:n kannattaisi keskittyä vähittäisten uudistusten edistämiseen myötämielisissä naapurimaissa. Ohjenuorana tulee pitää ”enemmän enemmästä” -periaatetta.