Naton jakaessa edelleen suomalaisten mielipiteet Suomen poliittinen johto on keskittynyt vahvistamaan EU:n roolia turvallisuusyhteisönä. Samalla Suomi on kuitenkin tietoinen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tiellä olevista haasteista eikä odota nopeita edistysaskeleita.