Vladimir Putinin kolmannesta presidenttikaudesta alkaen hallinnon poliittinen kontrolli ja mielivalta ovat voimistuneet Venäjän kasvavien taloudellisten haasteiden myötä. Tämän poliittinen kehitys alkoi niin kutsutuista Bolotnajan pidätyksistä toukokuussa 2012. Ulkomailta rahoitusta saavat kansalaisjärjestöt ovat joutuneet rekisteröitymään ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Hallinto on asettanut erilaisia rajoituksia niin internetin käyttämiselle kuin mielenosoitusten järjestämiselle.

Hallinnon autoritäärisen politiikan tavoitteena on osoittaa yhteiskunnalle, että ei-toivottu poliittinen ja erilainen kansalaistoiminta voi aiheuttaa vakavia seuraamuksia. Toimenpiteet alkavat kuitenkin menettää pelotevaikutustaan, mikäli varoittavia esimerkkejä ilmaantuu liikaa.

Viimeistään kuluneen vuoden aikana hallinto on joutunut perääntymään joistakin tavoitteistaan, kun yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut – erityisesti aluevaalien myötä Moskovassa. Esimerkiksi eri etu-ja ammattiryhmien solidaarisuus repressiivisiä toimia vastaan on voimistunut. Kreml joutuu todennäköisesti arvioimaan uudelleen pelotteidensa käyttöä poliittista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.

Vanhempi tutkija