Jos hallitukset, EU-johtajat ja ylikansalliset instituutiot haluavat saada kanavoitua sijoituksia vähähiiliseen teknologiaan kehitysmaissa, niiden kannattaisi käyttää omaa ilmastorahoitustaan kannustimena, joka lisäisi myös yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta niin kehittyneissä kuin kehitysmaissakin.