Jos hallitukset, EU-johtajat ja ylikansalliset instituutiot haluavat saada kanavoitua sijoituksia vähähiiliseen teknologiaan kehitysmaissa, niiden kannattaisi käyttää omaa ilmastorahoitustaan kannustimena, joka lisäisi myös yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta niin kehittyneissä kuin kehitysmaissakin.

Tito Gronow
Tito Gronow