Venäjän toimia Ukrainan kriisin aikana voidaan ymmärtää yhdistämällä kolme erilaista analyysikehystä. Ensimmäisessä Venäjän toimet nähdään puolustuksellisina, toisessa geopolitiikkaan ja suurvalta-ajatteluun perustuvina ja kolmannessa ennakoimattomana improvisointina.

Tärkeintä on pyrkiä ymmärtämään, kuinka Venäjän toimiin ja politiikkaan sisäänrakennetut ennakko-oletukset ja improvisaatio ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tätä vuorovaikutusta analysoimalla voidaan arvioida, mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tulleessaan ja miten siihen voidaan varautua.