Naton kylmän sodan jälkeinen, kriisinhallintaan keskittyvä aikakausi on päättynyt. Puolustusliiton toiminnan painopiste on nyt yhteisen puolustuksen ja globaalien kumppanuuksien kehittämisessä. Suomen suhde Natoon muuttuu: Tulevaisuudessa saatamme istua samalla aidalla, mutta maa ympärillämme on siirtynyt. Siksi on syytä pohtia avoimesti, mitä muutos tarkoittaa Suomelle.