Selvä enemmistö kyselyyn osallistuneista kansanedustajista on sitä mieltä, että Afganistanissa toimivan ISAF-operaation luonne on muuttunut merkittävästi. Kyseessä on erityyppinen operaatio kuin se, mihin päätettiin osallistua vuonna 2001/2002.

Lähes puolet kyselyyn osallistuneista kansanedustajista on valmiita äänestämään sen puolesta, että suomalaiset sotilaat vedetään pois Afganistanista, jos afganistanilaiset turvallisuusviranomaiset eivät vuoden 2011 loppuun mennessä edelleenkään pysty ottamaan päävastuuta maan turvallisuudesta. Pieni enemmistö pitäisi joukot Afganistanissa.

Suomi kouluttaa ja tukee vain yhden osapuolen joukkoja ja kyselyyn osallistuneet kansanedustajat tukevat vahvasti tätä koulutustehtävää. Tämä luo vaikutelman siitä, että he ovat hyväksyneet Suomen olevan osapuolena Afganistanin konfliktissa.

Suuri enemmistö kyselyyn osallistuneista kansanedustajista on sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi
sotilaallista voimaa käyttäen aktiivisesti osallistua ääriryhmien taltuttamiseen Afganistanissa.

Jos merkittävä määrä suomalaisia sotilaita menehtyisi Afganistanissa, vaatisi pieni enemmistö kyselyyn osallistuneista kansanedustajista joko vetäytymistä operaatiosta tai muutoksia joukkojen tehtäviin.