Kahdestakymmenestä suurimmasta talousmahdista muodostuva G20-ryhmittymä otti tehtäväkseen johtaa maailma ulos talouskriisistä elokuussa 2008.

Valtiot käynnistivät, paljolti kansainvälisesti koordinoiden, raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen, jolla uhkaava lama onnistuttiin kääntämään melko lyhytkestoiseksi taantumaksi.

Uusien finanssikriisien torjumiseksi G20-kokouksissa hahmoteltiin rahoituslaitosten sääntelylle uudet, kaikkia maita koskevat puitteet.

Kriisin aikana kävi selväksi, että kehittyvät taloudet ovat nousseet merkittävään asemaan ja että niiden rooli maailmantalouden hallinnassa on vahvistumassa.