Eriytyvä integraatio ei ole uusi ilmiö Euroopan unionissa. Se on muovannut unionin kehitystä ja politiikan osa-alueita monin tavoin integraation historian aikana. Eri tahtiin etenevä integraatio ei myöskään ole vain EU:n sisäinen asia: unionin sisäinen dynamiikka muokkaa sen ulkosuhteita.

Raportissa tarkastellaan eritahtisuutta EU:n ulkosuhteissa ja analysoidaan sen vaikutusta EU:n pyrkimykseen tehdä entistä yhtenäisempää ja tehokkaampaa ulkopolitiikkaa. Lisäksi raportissa pohditaan, missä määrin integraatio on entisestään eriytymässä ja mistä syistä.

Toistaiseksi on vain vähän näyttöä siitä, että esimerkiksi EU:n finanssi- ja talouskriisin vaikutukset lisäisivät eritahtisuutta EU:n ulkosuhteissa. EMU:n uudistukset kuitenkin vaikuttavat EU-maihin eri tavoin, ja osa uudistusten seurauksista selviää vasta myöhemmin.