Pohjoismaiden turvallisuusympäristön heikentyminen Ukrainan kriisin jälkeen on antanut maiden ulko- ja turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle uutta merkitystä. Yhteistyön painopiste on siirtynyt alueellisiin kysymyksiin Pohjoismaiden vaihtaessa näkemyksiä ja tietoja Itämeren aluetta koskevista kehityskuluista.

Kasvavasta kiinnostuksesta huolimatta viiden Pohjoismaan sitoutuminen pohjoismaiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön ja näkemykset sen tulevaisuudesta vaihtelevat. Lisäksi pohjoismaista ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä leimaavat epävirallisuus, hajanaisuus sekä selkeän johtajuuden puuttuminen.

Vanhempi tutkija