EU-komissio on esittänyt, että Euroopan raja- ja merivartioviraston eli Frontexin käytössä tulisi olla 10 000 hengen pysyvä joukko, jota voitaisiin sijoittaa eri puolille maailmaa tuen hyväksyviin maihin.

Ehdotuksen mukaan Frontexin tehtävät keskittyisivät yhä enemmän siirtolaisuuden hallintaan ja palautuksiin, sekä laajenisivat terrorismin torjuntaan.

Uudistus lisäisi Frontexin operatiivisia kykyjä, mutta vähentäisi EU:n jäsenmaiden roolia keskittämällä päätöksentekoa Komissiolle.

Osittainen päällekkäisyys EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan instrumenttien, etenkin siviilikriisinhallinnan, kanssa saattaisi vaikuttaa EU:n ulkosuhdetoimintaan.

Koska jäsenmaiden näkemykset keinoista rajaturvallisuuden parantamiseksi ja EU:n neuvoston roolista päätöksenteossa eroavat, reformiehdotus käy todennäköisesti läpi muutoksia ennen kuin se voidaan hyväksyä neuvostossa ja EU-parlamentissa. Tästä johtuen suunniteltu aikataulu vaikuttaa epärealistiselta.

Vanhempi tutkija