Kansainvälisen tilanteen myllerrys työntää Viroa ja Suomea lähemmäksi toisiaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Ukrainan kriisi on nostanut vanhat geopoliittiset rajoitteet sekä huolen kansallisesta turvallisuudesta ja suvereniteetistä takaisin esiin rajoittaen pienten maiden liikkumatilaa.

Viro ja Suomi ovat ottaneet saman kannan monessa keskeisessä kysymyksessä Ukrainan kriisiin liittyen. Yhteinen linja perustuu molempien maiden kytkeytymiseen liberaaliin maailmanjärjestykseen ja läntisiin rakenteisiin.

Viron ja Suomen tavoissa käsitellä suhdettaan Venäjään sekä tarpeissa kohentaa turvallisuuttaan liittyen etenkin Naton rooliin Pohjoismaissa ja Baltiassa on kuitenkin syvään juurtuneita eroja. Suomessa Viron lähestymistapa nähdään usein turhan haukkamaisena, ja Virossa Suomen lähestymistapaa pidetään puolestaan usein liian joustavana Venäjän suhteen.

Yhteiset intressit juontavat juurensa ymmärrykseen siitä, että toisen maan turvallisuuden heikentyminen heikentää väistämättä myös toisen turvallisuutta. Molempien maiden lisätessä panostuksiaan kansalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen myös relevantti kahdenvälinen yhteistyö lisääntyy.