Pitkittyneet kamppailut työjärjestyksestä heijastelevat syviä poliittisia ristiriitoja ja ­uhkaavat YK:n ilmastoneuvotteluiden uskottavuutta. Ilmastosopimus­järjestelmän poliittinen kulttuuri kaipaa tuuletusta: avoimuutta kokouksiin sekä ­selkeämpää ­työnjakoa ministeritason päätöksien ja virkamiestyön välillä.