Kiista Dohan itsenäisestä ulkopolitiikasta jatkuu, sillä osapuolet ovat juuttuneet asemiinsa. Umpikujasta pääseminen vaatii sovittelua, mieluiten jonkin Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston jäsenen avulla. Lisäksi tarvitaan tahtoa kompromissien tekoon, jotta vältetään tahattomat seuraukset.

Wolfgang Mühlberger
Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma