Venäjä on onnistunut rajoittamaan länsimaiden sotilaallista asemaa arktisella alueella käyttämällä hyväksi lännessä vallitsevaa näkemystä arktisesta alueesta poikkeuksellisena rauhan ja vuoropuhelun saarekkeena.

Samanaikaisesti Venäjä on vahvistanut suhteellista etulyöntiasemaansa alueella kehittämällä järjestelmällisesti omia sotilaallisia kyvykkyyksiään. Eskalaatiouhkan muodostaakseen Venäjä on harjoitellut sotilaallisia hyökkäyksiä pohjoisessa sekä kohdistanut hybridioperaatioita arktisen alueen maihin.

Venäjän taloudelliset resurssit Arktiksella ja alueelle sijoitetut sotilastukikohdat ovat keskeisiä maan strategisille tavoitteille sekä kyvylle toimia vihamielisesti. Arktisen yhteistyön tärkeyttä korostamalla länsi on tahattomasti ruokkinut tätä kykyä.

Länsi on yksipuolisesti rajoittanut sotilaallista toimintaansa arktisella alueella lieventääkseen jännitteitä. Lännen arktisen politiikan tulisi jatkossa keskittyä siihen, kuinka se luo kokonaisvaltaisen pelotteen arktiselle alueelle.

Ohjelmajohtaja
Samu Paukkunen
Pekka Toveri
Affilioitunut tutkija