Sekä Ukraina että Venäjä ovat merkittäviä elintarvikkeiden ja lannoitteiden vientimaita. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa herätti tästä syystä huolta kiihtyvästä ruokakriisistä etenkin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Ruoan hinta nousikin rajusti maaliskuussa 2022, kun Venäjä saartoi ukrainalaiset satamat.

Vaikka ruoan hinta on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna yhä koholla, se on kuluneen vuoden aikana kääntynyt laskuun. Tämä johtuu osittain toimenpiteistä, joilla on pyritty torjumaan hintojen nousua – näistä merkittävin on Mustanmeren viljasopimus. Ruoan hinta on kuitenkin ollut koronapandemian vaikutuksesta lähtökohtaisesti korkea jo ennen sodan syttymistä.

Mustanmeren viljasopimuksen voimassaoloa jatkettiin jälleen tämän vuoden maaliskuussa ainakin toukokuun 18. päivään asti. Määräajoin jatkettava sopimus tarjoaa Venäjälle yhä uusia tilaisuuksia painostaa muita maita tekemään myönnytyksiä siihen kohdistettuihin talouspakotteisiin, sillä Ukraina tarvitsee kipeästi vientituloja, eikä huoli maailmanlaajuisesta ruoan hinnasta ole hälvennyt.

Vaikka Mustanmeren viljasopimuksen jatkaminen on erittäin suotavaa, on myös tärkeä huomioida, että viime vuoden huolet mittavasta ruokakriisistä olivat ylimitoitettuja. Venäjän vaikutusvalta on rajallinen. Kaikista köyhimmät kyllä kärsivät korkeammista ruoan hinnoista, mutta maailman ruokamarkkinoilla on myös joustoa, mikä edesauttaa niiden kriisinsietokykyä. Sopimuksen romuttamisella olisi ikäviä seurauksia myös Venäjälle, eikä se ole siksi todennäköinen vaihtoehto.

Vanhempi tutkija