Venäläinen tiede-, teknologia- ja innovaatiojärjestelmä on suunnattu kohti kansainvälistä geoekonomista kilpailua. Se perustuu valtiovetoisuudelle, suvereniteetille ja pyrkimykselle omavaraisuuteen.

Valtion tukemat bioteknologiset innovaatiot ovat tärkeässä roolissa Venäjän geoekonomisessa strategiassa. Sputnik V -rokotteen tapauksessa Venäjän kaupalliset ja strategiset tavoitteet ovat punoutuneet yhteen.

Venäjän valtion vahva osallistuminen Sputnik V:n kehittämiseen, sen markkinointiin ja propagointiin, kuten myös maan valmius sivuuttaa vakiintuneita käytäntöjä saavuttaakseen etulyöntiaseman kansainvälisessä kilpailussa, luovat läntisellä markkina-alueella perusteltua epäluottamusta rokotetta kohtaan.

Nousevilla ja kehittyvillä markkina-alueilla Sputnik V kärsii riittämättömästä tuotantokapasiteetista. Monissa maissa vain pieni osa luvatuista annoksista on toimitettu, ja riittävän tuotantokapasiteetin järjestäminen muissa kuin Euraasian talousunionin maissa vie aikaa.

Eurooppalaisten valtioiden tulee kiinnittää enemmän huomiota yhteyksiin venäläisten innovaatiopolitiikan ja maan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan välillä. Venäjälle kyse ei ole erillisistä politiikan osa-alueista vaan kokonaisvaltaisista toimista, jotka tukevat toinen toisiaan.

Johtava tutkija