Jos Venäjä haluaa kehittyä demokratiaksi, maan hallinnon on vedettävä poliittisen järjestelmän ulkopuolinen oppositio mukaan politiikkaan. Tämä edistäisi demokratian lisäksi poliittista vakautta.

Joulukuun 2011 duumanvaaleja seuranneiden laajojen protestien jälkeen Venäjän johto käynnisti joukon uudistuksia, jotka herättivät toivoa demokratisoitumisesta. Toiveet valuivat kuitenkin pian hiekkaan, kun kävi selväksi, että maan hallinto pyrkii vain eristämään opposition.

Oppositioon kohdistuu yhä enemmän paineita, eikä sille ole jäänyt juuri muita toimintavaihtoehtoja kuin protestointi. Oppositio on myös radikalisoitumassa. Kremlin taipumattomuus taas uhkaa hallinnon vakautta.

Paine kasvaa Venäjän politiikassa. Hallinnon sortotoimet yhdistettynä opposition radikalisoitumiseen voivat johtaa siihen, että Venäjän poliittinen pysähtyneisyys muuttuu epävakaudeksi. EU:n tulisi huomioida tämä mahdollisuus Venäjän-politiikassaan.