yhteenveto

Suojeluvastuu (Responsibility to Protect) tarkoittaa YK:n jäsenvaltioiden vuonna 2005 tekemää poliittista sitoumusta suojella siviilejä kansanmurhilta, rikoksilta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksilta ja etnisiltä puhdistuksilta.

Vuoden 2012 takaiskuista huolimatta suojeluvastuu säilyy YK:n turvallisuusneuvoston asialistalla. Sen mahdollistaa kolme tekijää: kansainväliset kansalaisjärjestöverkostot, turvallisuusneuvoston kokoonpanon ja dynamiikan muutos sekä siviilien suojelun korostuminen kriisinhallinnassa.

Jos Suomi valitaan turvallisuusneuvoston jäseneksi, se voi omalla kaudellaan tuoda lisäarvoa suojeluvastuun kehittämiseen ja toimeenpanoon keskittymällä vahvuusalueisiinsa kuten rauhanvälitykseen, siviilikriisinhallintaan sekä poliittisiin ja rauhanrakennusoperaatioihin.