Kiristyvä suurvaltakilpailu on tuonut geoekonomiset kysymykset Yhdysvaltojen strategisen ajattelun keskiöön. Yhdysvalloilla on rakenteellinen etulyöntiasema maailmantaloudessa ja finanssijärjestelmässä, mikä mahdollistaa taloudellisten pakkokeinojen, kuten yksipuolisten pakotteiden, hyödyntämisen.

Presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa ovat ilmaisseet, että pakotteet ovat keskeinen työkalu, kun Yhdysvallat pyrkii vastaamaan kilpailuhenkisen geostrategisen ympäristön haasteisiin ja ”roistovaltioiden” aiheuttamaan epävakauteen.

Samanaikaisesti pakotepolitiikkaan liittyvä kamppailu kongressin ja valkoisen talon välillä on kiihtynyt vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen.

Nämä järjestelmälliset, päättäjistä riippuvaiset ja sisäpoliittiset tekijät ovat luoneet täydellisen myrskyn Yhdysvaltain pakotepolitiikassa. Lyhyellä aikavälillä Yhdysvallat kyennee jatkamaan yksipuolisella pakotelinjallaan. Tulevaisuudessa tämä saattaa kuitenkin heikentää liittolaisten haluja yhteistyöhön ja rapauttaa Yhdysvaltojen rakenteellista etulyöntiasemaa – etenkin jos muut valtiot turvautuvat suojautumiskeinoihin.

Vanhempi tutkija