Suomella on hyvät edellytykset puolustautua hybridisotaa vastaan. Valmistautuminen vaatii kuitenkin henkisen ja fyysisen kriisinsietokyvyn vahvistamista, yhtenäisen tilannekuvan luomista sekä uusien puolustuskeinojen ja lainsäädännön kehittämistä.