Presidentti Donald Trump on häirinnyt monin eri tavoin Yhdysvaltain ja Euroopan välisiä suhteita. Transatlanttisten suhteiden perusta on kuitenkin säilynyt. Yhdysvalloissa keskeiset instituutiot ja maan ulkopolitiikkaa muovaavat voimat ovat osoittaneet olevansa enemmän jatkuvuuden kuin muutoksen kannalla näistä suhteista.

Kongressi tukee voimakkaasti Natoa. Se on samaa mieltä presidentin kanssa siitä, että niin sanotulle taakanjaolle on tarvetta. Kongressi kuitenkin koettaa torjua presidentin tylyjä ja aiheettomia hyökkäyksiä liittokuntaa kohtaan. Ministeriöillä, erityisesti puolustusministeriöllä on pitkäaikaiset institutionaaliset siteet eurooppalaisiin virkaveljiin. Korkeantason tapaamiset, puolustusyhteistyösopimukset, sotaharjoitukset ja suhteiden rakentaminen ovat jatkuneet keskeytyksettä.

Amerikkalaisyritykset vastustavat voimakkaasti tariffeja. Ne ovat kyenneet laimentamaan maan hallinnon asettamia tariffeja eurooppalaisille. Yleinen mielipide Yhdysvalloissa puoltaa myös vahvasti transatlanttisia puolustus- ja kauppasuhteita, vaikka vastakkaiset näkemykset voimistuvat.

Christopher Kojm