Euroopan puolustusteollisuus käy läpi voimakasta murrosta. Sen taustalla ovat muutokset alaa koskevassa EU-lainsäädännössä, puolustusmateriaalin kysynnän lasku sekä muuttuvat puolustustarpeet.

Erityisesti lainsäädännön uudistuminen aiheuttaa merkittäviä haasteita suomalaiselle puolustusteollisuudelle. Kansalliset markkinat avataan kilpailulle. Samalla mahdollisuudet vastakauppajärjestelyille heikkenevät.

Suuret EU-maat pyrkivät todennäköisesti varjelemaan omaa puolustusteollisuuttaan. Suomalaisen puolustusteollisuuden tulevaisuus riippuu siitä, avautuvatko eurooppalaiset markkinat kokonaan vai osittain – vai avautuvatko ne ensinkään.

Menneeseen ei ole paluuta, joten suomalaisen teollisuuden on elintärkeää etsiä ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Erityisen tärkeää on verkostoituminen osaksi eurooppalaisia SYSTEM INTEGRATORS ja alihankintaketjuja.