Viimeaikaisiin vaaleihin liittyvät kyberoperaatiot ovat ilmentymiä ”informaatiokamppailusta”, jossa Venäjä näkee olevansa lännen kanssa.

Venäläisessä ajattelussa informaatiotilaan kytkeytyy tekninen ja psykologinen ulottuvuus. Molempia käytetään vaikuttamiseen. Kybertila ei rajoitu vain teknologiaan, vaan sen kautta voidaan tehdä myös psykologista vaikuttamista.

Tällä hetkellä yksittäisiä ihmisiä ei kybertilassa suojata tarpeeksi valtiollisilta toimijoilta, mikä tekee demokraattisista yhteiskunnista haavoittuvia. Valtioiden pitää löytää keinoja suojata kansalaisiaan torjumalla ja estämällä hyökkäyksiä kybertilassa.

Analysoimalla hyökkäysten teknisiä jälkiä voidaan selvittää, ketkä ovat vastuussa kyberhyökkäyksistä. Kun kyse on valtiollisesta toimijasta, vastuullisten osoittamisen poliittinen hinta voi vaikuttaa vastatoimiin.

Veli-Pekka Kivimäki