Euroopan unionin joulukuussa 2021 lanseeraama Global Gateway -strategia jatkaa kansainvälisten toimijoiden pyrkimyksiä rajoittaa Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa globaalin infrastruktuurin rakentajana. Tässä Ulkopoliittisen instituutin Working Paper -julkaisussa analysoidaan Global Gateway -hankkeen menestysmahdollisuuksia ja lisäarvoa kilpailluilla markkinoilla ja tarkastellaan yhteyksien politiikkaa (connectivity) EU:n ulkosuhteiden kontekstissa. Kirjallisuus- ja asiakirjalähteisiin sekä ajankohtaiseen asiantuntijakeskusteluun viitaten artikkelissa esitetään kolme päähavaintoa EU:n uudesta agendasta:

Siiloutuneet EU-instituutiot ja Kiina-politiikassaan jakautuneet jäsenvaltiot ovat onnistuneet sopimaan kokonaisvaltaisesta ohjelmasta, joka – ainakin paperilla – kytkee olemassa olevat rahoitus- ja kehitystyökalut unionin ulkopoliittiseen visioon. Hanke, jossa konkreettisiin infrastruktuuriprojekteihin liitetään korkean tason politiikkaa, vaatii kuitenkin menestyäkseen diplomaattisen ja teknisen osaamisen sekä julkisen ja yksityisen rahoituksen onnistunutta yhdistämistä. Hankkeen normatiivinen agenda on jatkumoa EU:n totutulle roolille globaalina toimijana, mutta EU:n normien ja arvojen yhdistäminen kilpailtuihin infrastruktuurihankkeisiin voi muodostua haasteeksi.