Uusiutuvalla vedyllä on keskeinen rooli, kun maailma pyrkii kohti hiilineutraalia taloutta, minkä vuoksi sitä tarvitaan tulevaisuudessa suuria määriä. Siirtymä hiilivetytaloudesta vetytalouteen aiheuttaa merkittäviä geopoliittisia ja geoekonomisia seurauksia.

Vedyn ainutkertaisten ominaisuuksien vuoksi siitä ei tule “uutta öljyä”. Siinä missä öljy- ja kaasuteollisuus keskittivät valtaa tuottajamaille, suurille öljy-yhtiöille ja strategisiin pullonkauloihin, vetytaloudessa valta jakaantuu tasaisemmin.

Vetytalouteen siirtyminen johtaa kiivaaseen kilpailuun teknologioista, raaka-aineista ja sääntelystandardeista. Lopputulos määrittää, miltä energiakaupan tulevaisuus näyttää maantieteellisesti.

Vety voi tasapainottaa maailman energiakauppaa, tehdä siitä demokraattisempaa ja vähentää sen alttiutta hinnan heilahtelulle. Toisaalta se voi johtaa myös sirpaloitumiseen ja vauhdittaa geopoliittisia blokkiutumisen trendejä entisestään.

EU:lle ja Suomelle siirtymä vetytalouteen tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. Eurooppa tarvitsee yhtenäisiä toimia ja aktiivista diplomatiaa säilyttääkseen nykyisen asemansa ja välttääkseen uudet riippuvuussuhteet.

Affilioitunut tutkija