Globaalit tavara-, resurssi-, finanssi-, ihmis- ja informaatiovirrat määrittävät geopolitiikkaa entistä vahvemmin. Näiden globaalivirtojen luotettavuus ja turvallisuus riippuvat siitä, miten niin sanotuilla globaaleilla yhteiskäyttöalueilla, kuten kansainvälisillä merialueilla, ilmatilassa, avaruudessa ja kyberavaruudessa, toimitaan. Raportissa painotetaan siirtymää pois alueellisesta, suvereenien valtioiden geopolitiikasta kohti globaalien virtojen ja yhteiskäyttöalueiden geopolitiikkaa ja analysoidaan tämän siirtymän seurauksia Suomelle.

Raportissa analysoidaan erityisesti muuttuvaa globaalia merellistä toimintaympäristöä. Painotus on Suomen lähialueen muutoksessa, etenkin arktisella alueella. Vaikka Arktis muuttuu entistä merkittävämmäksi ja globaalimmaksi alueeksi, käytännölliset haasteet estävät monia Arktiksen odotettuja muutoksia. Lisäksi useat nykyiset odotukset Arktiksen kehityksestä ovat ylimitoitettuja.

Lopuksi raportti analysoi kansallisen varautumistoiminnan mahdollisuuksia globaalivirtojen aikakaudella. Kansainvälisten yhteyksien ja riippuvuuksien ymmärtäminen on kansallisen turvallisuuden kannalta entistä tärkeämpää. Kun Suomen riippuvuus globaalivirroista lisääntyy, kansallisesta riskeihin varautumisesta tulee entistä vaikeampaa. Tämä haastaa politiikassa perinteisesti tehdyt valinnat ja ennen kaikkea ajatuksen kansallisesta omavaraisuudesta. Muutokset vaativat uutta ajattelua myös kansallisessa varautumistoiminnassa.

Towards the Geopolitics of Flows: Implications to Finland on Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) ja Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) rahoittaman UPI-tutkimushankkeen loppuraportti.

Vanhempi asiantuntija
Ohjelmajohtaja
Affilioitunut tutkija