Yhteiskunnan kyberturvallisuuden kehittämisen päähaasteet liittyvät politiikkaan ja lainsäädäntöön. Niiden osalta Eurooppa voi hyötyä Yhdysvaltain kokemuksista; Yhdysvallat on huomioinut kyberturvallisuuden ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan ja valmistautunut kyberuhkien kohtaamiseen paljon Eurooppaa pidempään.

Yhdysvaltain suurimmat kyberturvallisuuteen liittyvät kehitystarpeet ovat asiaa koskevan lainsäädännön uudistaminen, sääntöjen laatiminen kyberaseiden käytölle, sotilaallisen kyberpelotteen luominen sekä hallituksen ja yksityisen sektorin välisen vastuunjaon selventäminen.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on keskeinen edellytys kyberturvallisuuden parantamiseksi. Lainsäädännön kehittämisellä on varmistettava, että valtiot ovat vastuullisia tekemistään kybermaailman operaatioista. Kansalaisia on kyettävä suojelemaan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvilta umpimähkäisiltä kyberiskuilta.

Hallitusten on vuorostaan huolehdittava siitä, että niiden käyttämät yksityisen sektorin yhteistyötahot toimivat vastuullisesti ja että yritysmaailman edut eivät vaaranna kyberturvallisuutta. Tämän turvaamisessa keskeinen keino on julkisen ja yksityisen tahon kumppanuus (ns. public-private partnership).