Yhdysvallat ja Kiina tasapainottelevat strategisen turvallisuusintressien ja taloudellisen kasvun tavoitteiden välillä. Tästä johtuen kansainväliset yritykset kohtaavat uudenlaisia riskejä, jotka vaihtelevat sanktioista tuontivalvontaan.

Vaikka Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppa toipuukin pandemian jälkimainingeissa, Joe Bidenin presidenttikausi tuo vain kohtalaisen hengähdystauon maiden geoekonomiseen kilpailuun.

Yhdysvaltain ja Kiinan kilpailun edessä Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat päätyneet toteuttamaan ”avointa strategista autonomiaa”. Lähestymistapa pitää sisällään keinovalikoiman, joka auttaa EU:ta tukemaan alueensa yritysten kilpailukykyä tehokkaammin.

Eurooppalaisten yritysten on valvottava tarkasti riskialtistustaan useissa siirtymäkohdissa ja sopeuduttava yllättäviin mahdollisuuksiin, jotka voivat toteutua esimerkiksi markkinoille pääsyn tai uusien markkinarakojen muodossa.

Jana Titievskaia