Tunisian toukokuiset kunnallisvaalit olivat ensimmäinen harppaus kohti maan kunnianhimoista tavoitetta siirtää päätöksentekoa paikalliselle tasolle. Vaikka hallintorakenteet uudistuvat ja demokratiakehitys jatkuu, ennätysalhainen äänestysprosentti uhkaa valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen kehitystä.

Wolfgang Mühlberger
Vanhempi tutkija