AK-puolueen politiikkaa ja menestystä selittää osaltaan Turkissa vallalla oleva ajatus, jonka mukaan tosi muslimit ovat ottamassa Turkin valtiota uudelleen haltuunsa. Lähi-idän todellisuus ei kuitenkaan vastaa Turkin visiota itsestään alueellisena johtajana.