Entisen Neuvostoliiton alueen historiakiistojen ytimessä on kysymys Venäjän vastuusta Neuvostoliiton seuraajavaltiona. Venäjän virallisen aseman epäselvyys juontuu kyvyttömyydestä tehdä kaikenkattava ja rehellinen arvio neuvostohallinnon luonteesta. Tästä johtuen Moskovan on vaikea lähestyä kriittistä vastuun kysymystä.