Yhtäkään Minsk II -sopimuksen määräyksistä ei ole pantu täysin mitoin täytäntöön. Samaan aikaan Ukrainan rauhanprosessin edellytykset ovat muuttumassa. Sopimuksen päivittämisen aika saattaa koittaa pian.