Joulukuussa 2018 Katowicessa laaditun sääntökirjan ansiosta Pariisin ilmastosopimus on viimein toimintavalmis. Tämä on merkittävä diplomaattinen saavutus.

Pariisin sopimuksen toteutusvaihetta varjostaa kaksi laajamittaista poliittista suuntausta: oikeistopopulismin nousu ja lisääntyvä moninapainen kilpailu. Oikeistopopulismi usein kehystää ilmastonmuutoksen eliitin hankkeena.

Kansainväliset ilmastosopimukset nähdään korruptoituneen eliitin lempiaiheena, joka on vastoin kansan etua. Suurvaltojen välinen kiristyvä kilpailu tekee monenkeskisestä yhteistyöstä ja konsensuspohjaisesta päätöksenteosta 197 osapuolen kesken yhä haastavampaa.

Pariisin ilmastosopimuksen tultua voimaan UNFCCC voi tarjota pitkään odotetut oikeudelliset puitteet kansallisille ilmastopanoksille, mutta se ei pysty nostamaan eri maiden kansallisten ilmastotoimien tavoitetasoa.

Tutkimusprofessori