Toimiakseen tehokkaasti kansainvälisten instituutioiden on saatava vaikutusvaltaisimmilta jäseniltään edes jonkin verran yksimielisyyttä taakseen. Monissa instituutioissa tämä tuki parhaillaan vähenee.

Suurimman uhkan kansainvälisiä instituutioita kohtaan muodostaa sellaisten kansallisten ja ylikansallisten yhteenliittymien purkautuminen, jotka puolustavat taloudellista avoimuutta ja kansainvälisyyttä. Myös geopoliittiset jännitteet vaikuttavat instituutioihin.

Jotta kansainväliset instituutiot voidaan pelastaa, tulee toimia kansallisella tasolla. Hallitusten tulee luoda taloudellista turvaa, vähentää epätasa-arvoa ja tukea sellaisia yhteisöllisiä identiteettejä, jotka eivät sulje mitään ihmisryhmiä ulkopuolelleen. Tämä saattaa vaikeuttaa kansainvälisen yhdentymisen syventämistä, mutta edesauttaa kansainvälistä yhteistyötä pitkällä aikavälillä.

Matthew D. Stephen
Matthew D. Stephen
Interim Professor of Political Science, Helmut Schmidt University; Senior Research Fellow, German Institute of Global and Area Studies