Tekniset standardit kriittisenä aineettomana pääomana suomalaisyrityksille strategisen kilpailun aikakaudella

Tutkimushankkeessa ”Tekniset standardit kriittisenä aineettomana pääomana suomalaisyrityksille strategisen kilpailun aikakaudella” (StandardEdge) kartoitetaan ja analysoidaan tekoäly- ja IoT-alojen teknisten standardien ja immateriaalioikeuksien nykyistä sääntelyä. Tarkoituksena on myös saada yritysjohtajia ja päätöksentekijöitä mukaan ennakoimaan ja muovaamaan standardien ja immateriaalioikeuksien tulevaisuutta innovatiivisilla backcasting-harjoituksilla, jotka perustuvat Delfoi-menetelmään. Hanke on 95-prosenttisesti Business Finlandin rahoittama.

Tekniset standardit ovat tietotaloudessa tärkeä veturi innovaatioille, talouskasvulle ja tuottavuudelle. Niistä on myös muodostunut keskeinen taistelutanner suurvaltojen välisessä strategisessa kilpailussa. Vaikka standardeihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat erittäin arvokasta aineetonta pääomaa, niillä on toistaiseksi rajallinen rooli Suomen kansallisten innovaatiopoliittisten keinojen joukossa. Suomalaisyritykset ovat vasta havahtumassa standardien immateriaalioikeuksien strategiseen merkitykseen.

Hankkeessa selvitetään, miten IoT- ja tekoälyalojen immateriaalioikeudet ja standardit ovat kehittyneet EU-lainsäädännössä ja globaalissa lainsäädännössä. Hankkeessa selvitetään myös, miten näiden oikeuksien ja standardien odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa, ja millaisia tekijöitä ja jännitteitä niiden taustalla vaikuttaa. Hankkeessa kartoitetaan, miten suomalaiset yritykset hyödyntävät teknisiä standardeja ja niihin liittyviä immateriaalioikeuksia. Tavoitteena on myös löytää konkreettisia keinoja, joilla voitaisiin parantaa Suomen ja suomalaisten yritysten strategioita, hallintakäytäntöjä ja toimintatapoja liittyen standardeihin ja immateriaalioikeuksiin. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan suomalaista standardisointipaneelia.

StandardEdge on IPR University Centerin (Hanken), LUT-yliopiston ja Ulkopoliittisen instituutin yhteinen hanke, joka alkoi syyskuussa 2023 ja päättyy elokuussa 2025. Hanketta koordinoi IPR University Center. UPIn tiimiä johtaa tutkimusprofessori Mikael Mattlin, ja mukana ovat myös vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ja kaksi muuta projektiin palkattua tutkijaa.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat