EU:n puolustuspolitiikka: Mikä on strategisen kompassin suuntima?

Eurooppasali, Malminkatu 16, 00100 Helsinki · 04.03.2022 10:00 - 11:30

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on kehitetty määrätietoisesti viime vuosina. Tämän seurauksena Euroopan komissio on siirtynyt aiempaa vahvemmin puolustuspolitiikan kentälle. Komissio julkaisi puolustusta koskevan laaja-alaisen ohjelmansa helmikuussa. EU:n jäsenvaltiot puolestaan hyväksyvät strategiseksi kompassiksi nimetyn turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa linjaavan uuden strategian maaliskuun aikana. Kuinka kunnianhimoisia tavoitteita EU on asettamassa? Mikä on komission rooli EU:n puolustuspolitiikassa? Miten (suur)sodan uhka ja uudet turvallisuushaasteet heijastuvat EU:n linjauksiin ja puolustuspolitiikan kehitykseen?

 

Puhujat

Timo Pesonen

Pääjohtaja, Puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto, Euroopan komissio

Timo Pesonen on puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosaston (DG DEFIS) pääjohtaja. Valmistuttuaan vuonna 1989 kansainvälisessä politiikassa Tampereen yliopistosta, hän aloitti uransa ulkoasiainministeriössä. Hän työskenteli Brysselin Suomen suurlähetystössä neljä vuotta turvallisuuspolitiikan parissa. Euroopan komission ulkosuhteiden pääosastolla (DG RELEX) Pesonen aloitti uransa vuonna 1995. Hän toimi komissaari Erkki Liikasen tiedottajana vuosina 1996-1997 sekä Suomen pääministeri Paavo Lipposen ulkopoliittisena neuvonantajana vuosina 1997-2002. Toimittuaan Euroopan komission edustustossa Helsingissä vt. päällikkönä vuosina 2003-2004, hän toimi varapuheenjohtaja Olli Rehnin kabinettipäällikkönä 10 vuoden ajan.

Timo Pesosesta tuli viestinnän pääosaston (DG COMM) varapääjohtaja vuonna 2014 ja pääjohtaja seuraavana vuonna. Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston (DG GROW) pääjohtajaksi hän siirtyi maaliskuussa 2019. Tammikuussa 2020 hänet nimitettiin Euroopan komission uuden puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosaston (DG DEFIS) pääjohtajaksi.

Rasmus Hindrén

Kansainvälisten suhteiden johtaja, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus (HybridCoE)

Rasmus Hindrén on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen (Hybrid CoE) kansainvälisten suhteiden johtaja. Hän on aiemmin toiminut turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävissä mm. puolustusministeriössä, ulkoministeriössä, Suomen Yhdysvaltojen suurlähetystössä, Suomen EU-edustustossa ja Naton kansainvälisessä sihteeristössä.

Janne Kuusela

Osastopäällikkö, puolustuspoliittinen osasto, puolustusministeriö

Janne Kuusela on puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö. Tätä ennen hän toimi puolustuspoliittisen osaston päällikkönä (2016-2020) sekä apulaisosastopäällikkönä (2020-2021). Ennen osastopäällikön tehtävää Kuusela on toiminut muun muassa puolustusministeriössä konserniohjausyksikön johtajana, neuvottelevana virkamiehenä ja erikoistutkijana sekä erityisasiantuntijana Suomen erityisedustustossa Natossa Brysselissä.

Katariina Mustasilta

Johtava tutkija, UPI

Katariina Mustasilta työskentelee tutkijatohtorina Ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelmassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy konfliktitrendeihin, rajat ylittäviin turvallisuusuhkiin sekä paikalliseen ja monenkeskiseen toimintaan rauhan edistämiseksi. Väitöskirjassaan hän tutki Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioiden sisäisiä konflikteja ja perinteisten hallintorakenteiden merkitystä näiden kulussa. Mustasilta on aikaisemmin työskennellyt EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitoksessa (EUISS) sekä erilaisissa rauhanrakentamiseen ja konfliktien analysointiin liittyvissä tehtävissä niin julkisella kuin kansalaisjärjestö- ja tutkimuspuolellakin. Hänellä on tohtorintutkinto Essexin yliopistosta ja maisterintutkinto Uppsalan rauhan- ja konfliktintutkimuslaitokselta.

Puheenjohtaja

Juha Jokela

Euroopan unioni -tutkimusohjelman johtaja, UPI

Juha Jokela työskentelee Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelman ohjelmajohtajana. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät EU:n ulkosuhteisiin ja eriytyvään integraatioon EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Jokelan aiemmat tutkimushankkeet ja julkaisut ovat käsitelleet muun muassa Brexitin poliittisia vaikutuksia, EU:n roolia G20-ryhmässä, EMU:n uudistamista, eurooppalaistuvaa ulkopolitiikkaa ja Suomen EU-politiikkaa. Hän on työskennellyt tutkijatohtorina ja johtajana Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa, tutkijana ulkoasiainministeriössä ja vierailevana vanhempana tutkijana EU:n turvallisuustutkimuksen instituutissa Pariisissa. Jokela on väitellyt Bristolin yliopistosta.