Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt

SEMINAARI · 03.07.2023 13:30 - 15:00

Keskikesän Eurooppa-neuvostossa on esillä lukuisia aiheita, joista tärkeimpiä ovat EU:n muuttoliikepolitiikka ja unionin taloudellisen turvallisuuden parantaminen haitallisia riippuvuuksia vähentämällä. EU:n johtajat keskustelevat myös Ukrainan tukemisesta sen puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Kesäkuun kokouksessa nousevat esille myös EU:n ja Kiinan välinen suhde ja tuleva EU:n; Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön huippukokous. EU-johtajat keskustelevat neuvostossa myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Kokouksessa Suomea edustaa uusi pääministeri Petteri Orpo. 

Seminaarissamme kokouksen päätöksistä ja tunnelmista alustaa EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto valtioneuvoston kansliasta. Kokousta kommentoivat Helsingin Sanomien Brysselin kirjeenvaihtaja Teija Sutinen ja UPIn tutkija Tyyne Karjalainen.

Tilaisuuden avaa Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Totti Sivonen. Puhetta johtaa UPIn ohjelmajohtaja Juha Jokela.

Puhujat

Totti Sivonen

toiminnanjohtaja, Eurooppalainen Suomi ry

Totti Sivonen on toiminut Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtajana marraskuusta 2022 alkaen. Ennen nykyistä toimenkuvaansa Sivonen työskenteli järjestössä ensin harjoittelijana ja myöhemmin asiantuntijana. Sivonen valmistui vuonna 2021 Aberdeenin yliopistosta Skotlannista pääaineenaan politiikka ja kansainväliset suhteet ja opiskelee tällä hetkellä töidensä ohella Helsingin yliopiston European and Nordic Studies -maisteriohjelmassa.

Jari Luoto

Eu-asioiden valtiosihteeri, Valtioneuvoston kanslia

Jari Luoto on toiminut 1.9.2022 alkaen valtioneuvoston kanslian EU-asioiden valtiosihteerinä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Luoto toimi pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteerinä. Tätä ennen Luoto on toiminut muun muassa suurlähettiläänä Sveitsissä (2014-2017) ja Brasiliassa (2010-2014), Itämeri-suurlähettiläänä (2008-2010) sekä valtioneuvoston kansliassa EU-asioiden valtiosihteerinä (2006-2008) ja EU-asioiden alivaltiosihteerinä (2003-2006) sekä pääministerin EU-asioiden erityisavustajana (1996-2003).

Teija Sutinen

EU-kirjeenvaihtaja Brysselissä, Helsingin Sanomat

Teija Sutinen on Helsingin Sanomien Brysselin kirjeenvaihtaja. Hän on toiminut tehtävässään elokuusta 2021 alkaen. Toimittajan työt Sutinen aloitti 1980-luvulla. Hänen ensimmäinen vakituinen työpaikkansa oli Helsingin Sanomien taloustoimituksessa, josta siirtyi Talouselämä-lehteen. Muutaman vuoden jälkeen hän palasi Helsingin Sanomiin toimien vuosina 2001-2009 taloustoimituksen esimiehenä. Tämän jälkeen Sutinen siirtyi toimittajaksi HS:n politiikan toimitukseen, asemapaikkanaan eduskunta. Hän seurasi samanaikaisesti myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Sutinen on ajoittain työskennellyt myös Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksessa.

Teija Sutinen on opiskellut journalismia Tampereen yliopistossa ja valmistunut sieltä 1997.

Tyyne Karjalainen

tutkija, UPI

Tyyne Karjalainen on tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelmassa. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa käsittelee EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja eriytyvää integraatiota EU:ssa. Hänen julkaisunsa käsittelevät myös rauhanrakentamista, kriisinhallintaa ja rauhanvälitystä. Karjalainen on työskennellyt aiemmin siviiliturvallisuussektorin reformin parissa European Union Advisory Mission (EUAM) in Ukraine ‑kriisinhallintaoperaatiossa, Kriisinhallintakeskuksen tutkimusyksikössä ja Suomen pysyvässä YK-edustustossa New Yorkissa. Hän on politiikan tutkimuksen tohtoriopiskelija Turun yliopistossa, missä hänen väitöstyönsä käsittelee EU:n itäistä naapuruuspolitiikkaa. Hän on valmistunut rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriohjelmasta Tampereen yliopistosta.

Juha Jokela

ohjelmajohtaja, UPI

Juha Jokela on ohjelmajohtaja Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni-tutkimusohjelmassa.

Jokelan julkaisut ja tutkimusprojektit ovat käsitelleet EU:n sanktiopolitiikkaa, Brexitin poliittisia seuraamuksia EU:lle, Arktisen alueen poliittisia ja turvallisuuspoliittisia kehityskulkuja, ulkopolitiikan eurooppalaistumista, EU:n Aasia-suhteita ja Suomen EU-politiikkaa. Hänen nykyisiin tutkimusintresseihinsä kuuluvat differentioitunut integraatio EU:n ulkopolitiikassa sekä G7- ja G20-ryhmien rooli monenvälisessä yhteistyössä.

Aikaisemmin Jokela on työskennellyt EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitoksessa vanhempana analyytikkona ja vierailevana vanhempana tutkijana, neuvonantajana Suomen ulkoministeriössä sekä tutkijana ja johtajana Eurooppa-tutkimuksen verkostossa Helsingin yliopistossa. Jokela on Trans European Policy Studies Association (TEPSA) -tutkimusverkoston johtokunnan jäsen, ohjausryhmän jäsen Euro–Välimeri-alueen tutkimuslaitosten ja ajatushautomoiden verkostossa (EuroMesCo) ja saksalaisen ulko- ja eurooppapolitiikan tutkimuskeskuksen (Institut für Europäische Politik, IEP) akateemisen neuvottelukunnan jäsen.

Jokelalla on tohtorintutkinto Bristolin yliopistosta ja yhteiskuntatieteiden kanditutkinto Birminghamin yliopistosta. Hänen tohtorintutkintonsa keskittyi eurooppalaistumiseen ja ulkopolitiikkaan Suomessa ja Iso-Britanniassa.